Om Seth

Seth Nilsson

Seth Nilsson är född 1971 och uppvuxen i Torhamn vid Blekinges sydostkust. Under närmare 20 år har han ägnat sig åt naturfotografering som hobby. Genom åren har han framförallt fotograferat i Blekinge och har där på ett ovanligt noggrant och systematiskt sätt täckt i stort sett varje väg, ö och kuststräcka inom landskapet. Seth fotar även andra landskap, länder och motiv, men allt med ett huvudsakligt fokus på landskapsfotografering. Hans signum är att han lägger stor vikt vid ljus och komposition i sitt fotande, vilket speglas väl i hans bilder.

Sedan ett drygt decennium har Seth hållit ett stort antal bildföredrag i landets södra delar, men även till viss del i andra delar av landet. I slutet av 2008 gav Seth ut boken ”Blekinge Sveriges Trädgård” – en fotobok i storformat – på eget förlag. Boken har hittills sålts i drygt 7000 exemplar.

Utmärkelser

2002 – Föreningen Naturfotografernas och Kodaks naturfotostipendium.
2008 – Stipendium av Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.
2009 – Karlskrona kommuns miljöpris

Motivation för Karlskrona kommuns miljöpris:

”Karlskrona kommuns miljöpris tilldelas Seth Nilsson för sin bok Blekinge-Sveriges Trädgård som är en enastående dokumentation av det blekingska landskapet, dess former och skiftningar allt från det naturen själv skapar till det av människans hand formade kulturlandskapet, med alla dess värden inte minst från miljö och biologisk synpunkt. Boken och de naturprogram han visat, inte bara i Blekinge, lyfter och synliggör de omistliga natur och miljövärden vi gemensamt har att förvalta.”

Läs artikel om prisutdelningen i ”Blekingeboken gav miljöpris” i Sydöstran. Se även notiser i LNY, Journalisten.se och Nyhetspressen